BRÁNY

ROLOVACIE BRÁNY

ROLOVACIE BRÁNY

Rolovacie brány Teckentrup ThermoTeck sa vďaka priestorovo úspornej rolovacej technike nenáročnej na miesto a pevnému ochrannému krytu využívajú najmä pre vysoké a široké vstupy hál, priestorov nakládok a podzemných garáží s vysokou frekvenciou používania. Flexibilná konštrukcia brán s mimoriadne stabilnými dvojsmennými profilmi preto predstavuje ideálne riešeni...

Zobraziť viac
PRIEMYSELNÉ BRÁNY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

Montáž priemyselných sekčných brán je najbežnejším spôsobom uzatvorenia vonkajších otvorov na priemyselných budovách. Využívajú sa najmä na vjazdoch na parkoviská v rezidenčných a komerčných budovách, logistických centier, skladov, či požiarnych staniciach. Brány Teckentrup spĺňajú všetky bezpečnostné nariadenia: či už z hľadiska mechanických požiadaviek, bezpeč...

Zobraziť viac
GARÁŽOVÉ BRÁNY

GARÁŽOVÉ BRÁNY

Garážové brány Teckentrup sa skladajú zo zateplených sekcií, ktoré sa otvárajú do vnútra a zasúvajú pod strop. Oproti klasickým výklopným bránam tak dokážu naplno využiť svetlej výšky stavebného otvoru garáže, ak je dostatočne vysoké nadpražie. Garážové brány Teckentrup sú vyrábané v súlade s bezpečnostnými požiadavkami EU normy 13241-1. Navyše, tieto brány s la...

Zobraziť viac